Stomatološka ordinacija Dr Jovan Cabunac

All on 4

Termin All on 4 podrazumeva “sve” zube koji se podupiru “na četiri” implantata.

All on 4 predstavlja hirurško-protetski postupak za potpunu rehabilitaciju bezubih pacijenata, 

kao I one pacijente čiji su zubi kompromitovani zbog bolesti desni, odnosno parodontopatije.

Sastoji se od rehabilitacije bezubih vilica fiksnom protezom postavljanom na četiri implantata u prednji deo gornje vilice, gde je gustina kosti veća. 

Četiri implantata podržavaju fiksni most sa 10 do 12 zuba i on se postavlja odmah nakon ugradnje implantata.

Proizvođač implantata Nobel Biocare bio je među prvima koji su identifikovali evoluciju tehnike All-on-4. 

Kao potencijalno validnu i ekonomičnu, alternativu konvencionalnim tehnikama, finansirali su istraživanja portugalskog stomatologa Paola Mala kako bi se utvrdila efikasnost ovog pristupa.

Tokom perioda istraživanja ova tehnika je korišćena od strane raznih drugih kliničara širom sveta. 

All-on-4 nije izum, već tehnika tretmana koja je evoluirala tokom vremena i ima sledeće karakteristike:

-četiri zubna implantata za potporu fiksnog mosta

-postavljanje implantata pod uglom kako bi se prevazišao problem nedostatka kosti

-imedijatno opterećenje implantata, odnosno postavljanje zuba odmah nakon ugradnje, u jednoj poseti

 Šematski prikaz ALL ON 4 koncepta 

Sam koncept potpune rehabilitacije podržan sa četiri implantata nije potpuno nova. Profesor Brenemark, koji je otkrio oseointegraciju, objavio je brojne članke sedamdesetih godina prošlog veka sa uspešnom rehabilitacijom punog zubnog luka podržanog sa četiri implantata. Međutim, upravo je angulacija implantata dovela do formiranja današnjeg All-on-4 koncepta. Devedesetih godina prošlog veka, u Portugalu, SAD-u, Švedskoj i Južnoj Americi uspešno su ga testirali brojni kliničari. Tehnika se razvila kada su, u pokušaju da se izbegnu određena anatomska ograničenja koja se obično javljaju u zadnjem delu gornje i donje vilice, kliničari uspešno izbegli područja sa nedostatkom kosti ugradnjom implantata pod uglom. Ova graničenja su češća kod pacijenata sa totalnim protezama, a kada su implantati postavljeni pod uglom moguće je postaviti još dva implantata u prednjoj regiji. Sve ovo je vodilo do stvaranja ALL ON 4 koncepta kakvog danas poznajemo.

Dr Jovan Cabunac je sertifikovani stručnjak za primenu ALL ON 4 koncepta

Dr Jovan Cabunac i dr Paolo Malo – Tvorac ALL ON 4 koncepta i vlasnik brojnih MALO klinika širom sveta.

Imate pitanje za nas? Pošaljite nam e-mail!

Zanima Vas šta se dešava kod nas u ordinaciji? Pratite naš Instagram profil!

Želite da podelite ili saznate iskustva naših pacijenata? Ocenite nas na našoj Facebook stranici!

Želite da vidite kako mi radimo? Tu je naš YouTube kanal!

Kontaktirajte nas putem Whatsapp i Viber aplikacija!